Šta je Ad Blue?

Ad Blue je bezbojna tečnost koja se koristi u modernim dizel motorima kako bi se smanjila emisija štetnih gasova. Sastoji se od visoko pročišćene uree i demineralizovane vode.

Ad Blue je bitna komponenta u sistemu selektivne katalitičke redukcije (SCR) koji se nalazi u mnogim savremenim dizel vozilima, uključujući kamione, autobuse, i automobile širom Bosne i Hercegovine.

Kako Ad Blue funkcioniše?

Ad Blue se ubrizgava u izduvni sistem vozila, gdje se miješa sa izduvnim gasovima. U prisustvu SCR katalizatora, Ad Blue reaguje sa štetnim azotnim oksidima (NOx) i pretvara ih u bezopasni azot i vodenu paru. Ovaj proces značajno smanjuje emisiju NOx, koji su glavni zagađivači zraka i štetni po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, čime se doprinosi čistijem zraku u BiH.

Zašto je Ad Blue važan?

  • Ekološki prihvatljiv: Pomaže u smanjenju emisije štetnih gasova, čime doprinosi čistijem zraku u Bosni i Hercegovini.
  • Regulatorna usklađenost: Korišćenje Ad Blue omogućava vozilima da zadovolje stroge emisijske standarde poput Euro 6 norme.
  • Efikasnost motora: SCR sistemi koji koriste Ad Blue omogućavaju optimizaciju performansi motora bez kompromitovanja emisija.

Uvođenje Ad Blue tehnologije u Bosni i Hercegovini predstavlja značajan korak ka smanjenju zagađenja i zaštiti životne sredine. Vozači u BiH sve više prepoznaju prednosti korišćenja ove tečnosti u svojim dizel vozilima.

Korišćenje Ad Blue u poljoprivredi i industriji

Pored automobilske industrije, Ad Blue nalazi primjenu i u poljoprivredi i industriji u Bosni i Hercegovini.

Poljoprivredne mašine, poput traktora i kombajna, sve više koriste SCR tehnologiju kako bi ispunile emisijske standarde. Također, industrijska vozila i oprema, koja se koriste u građevinarstvu i transportu, sve češće koriste Ad Blue kako bi smanjila emisiju štetnih gasova i ispunila ekološke norme.

Korišćenjem Ad Blue u ovim sektorima, Bosna i Hercegovina može postići značajna poboljšanja u kvalitetu zraka i smanjenju zagađenja. Ovaj trend doprinosi ekološkoj održivosti i pomaže u očuvanju životne sredine za buduće generacije.

Gdje se može nabaviti Ad Blue u BiH?

Ad Blue je sve dostupniji u Bosni i Hercegovini, kako raste potreba za njegovom upotrebom u savremenim dizel motorima.

Vozači mogu nabaviti Ad Blue na mnogim benzinskim pumpama, kao i u specijalizovanim prodavnicama auto dijelova i servisima. Važno je kupovati Ad Blue od provjerenih izvora kako bi se osigurala njegova čistoća i efikasnost.

Preporučeni postovi